میزگرد فلسفه شناسی(5)/عوامل و زمینه های مخالفت با فلسفه در جهان اسلام
64 بازدید
موضوع: فلسفه
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : معرفت فلسفی ) پاییز 1383 - شماره 5 )(20 صفحه - از 11 تا 30)
تعداد شرکت کننده : 0

چکیده

این گفت‏وگو به مجموعه علل و عوامل مخالفت با فلسفه در جهان اسلام می‏پردازد. هرچند می‏توان انگیزة بسیاری از مخالفت‌ها با فلسفه را حسن نیّت برخی افراد دانست، اما نباید از سوء نیّت برخی مخالفان و دشمنان چشم‏پوشی کرد. مجموعة مخالفت‏ها با فلسفه به عنوان یک پدیدة اجتماعی، نیازمند تبیین است. در مجموع، دلیل و انگیزة مخالفت با فلسفه در عالم اسلام، دفاع از اسلام و حفظ کیان آن بوده است. امّا این دلیل برخاسته از مجموعه عللی بوده که عدم تبیین درست مباحث فلسفی، سطحی‏نگری مخاطبان فلسفه، اختلاف بین مکاتب فلسفی، مغایرت برخی مطالب فلسفی با ظواهر آیات و روایات و یا باورها و ارزش‏های اسلامی، ترجمة ناصحیح و یا عدم تبیین درست مباحث فلسفی و انتقال نادرست مباحث فلسفی به سایر فرهنگ‏ها از جمله عواملی هستند که دست به دست هم داده و مجموعة مخالفت‏ها با فلسفه را به وجود آورده‌اند... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی